Projekty unijne

 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Sport Control stawiając na innowacyjność usług diagnostycznych w sporcie na skalę regionalną, bierze udział w projekcie unijnym:

Zakup mobilnej aparatury diagnostyczno – treningowej w celu podniesienia poziomu jakości dostępnych usług diagnostyczno – treningowych i promowania aktywności sportowo – rekreacyjnej.

 

 

 

Opis projektu:

W ramach projektu Sport Control Karol Kikut dokonał zakupu zestawu do oceny treningu motorycznego i koordynacji wraz z systemem identyfikacji zawodników, czytnikiem, kartami i ultrabookiem oraz stworzył stronę www.sportcontrol.pl

Wartość dofinansowania: 39 023,89 PLN

Wartość projektu: 79 999,00 PLN

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo zrealizowana w ramach środka 4.1 objętego osia priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.